fbpx

Privacyverklaring, behandelovereenkomst, toestemmingsformulier kinderen

Op deze pagina vind u belangrijke informatie voor u als cliënt.

Ik ben als zorgaanbieder in Nederland sinds 1 januari 2017 gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast ben ik net als iedere zorgaanbieder in Nederland verplicht met iedere cliënt een schriftelijke, ondertekende behandelovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Per 25 mei 2018 is de wet AVG in werking, de wet op de privacy.

Sinds maart 2019 ben ik aangesloten bij beroepsvereniging CAT. De bijbehorende morele beroepscode kunt u hier ook lezen.

Hieronder kunt u alle formulieren lezen. Nadat u alles heeft gelezen kunt u de behandelovereenkomst uitprinten, invullen en ondertekend meenemen naar de eerste afspraak.

 

 

 

 

CAT-behandelovereenkomst_

algemene-voorwaarden-kinesiologische-behandeling-praktijk-Terra versie 3.1

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig
onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn
klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer
informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/