fbpx

Privacyverklaring, behandelovereenkomst, toestemmingsformulier kinderen

Op deze pagina vind u belangrijke informatie voor u als cliënt.

Ik ben als zorgaanbieder in Nederland sinds 1 januari 2017 gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast ben ik net als iedere zorgaanbieder in Nederland verplicht met iedere cliënt een schriftelijke, ondertekende behandelovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Per 25 mei 2018 is de wet AVG in werking, de wet op de privacy.

Sinds maart 2019 ben ik aangesloten bij beroepsvereniging CAT. De bijbehorende morele beroepscode kunt u hier ook lezen.

Hieronder kunt u alle formulieren lezen. Nadat u alles heeft gelezen kunt u de behandelovereenkomst uitprinten, invullen en ondertekend meenemen naar de eerste afspraak.

CAT-behandelovereenkomst_2021

algemene-voorwaarden-kinesiologische-behandeling-praktijk-Terra versie 3.1

CAT-morele-beroepscode

GAT-beroepscode